HISTWA KREYOL

Kréyol, sé an lang ki palé dan diféran peyi é minm dan diféran pati di glob la
(dan la Karaib, en Guyan, a la Réyinion, é en Amérik).

NB : lé kat la sé ta Bill Gates
KARAIB
GUYAN
REYINION
2, 3 mo assou la caraib Guyan ... pa ni ke Arian La Réyinion
Premié tras kréyol ka rimonté au 16e siek. Sé an lang ke lé zesclav komposé épi fransé, anglé é espagnol, an fêt épi lé lang kolon blan té ka itilisé.

Jodi jou, pa ni vréman vokabulair universel en kréyol. Fonétic cé pé tet méyè moyin pou écri kréol, alô ke yo ka konté plis ki 10 million moun ki ka paké kréol an lè planet ta la.

RITOUNE