KELKE MIZICIEN DI PERFECTA

Mwen ka prézanté zot lé mizicien ki fê valsé générasion mwen.
Ni dot ki fê pasaj yo osi dan PERFECTA. E yo Fê Chimin yo.

An nou pa sité, kon sa nou pé ké veksé sa nou oublié

Piano - org :
Daniel MARIE ALPHONSINE

Saxo :
Michel GROS DESORMEAUX (Godzom) - Charles GASSETTE

Tompet :
Joel BEAUZILE - Jérémi RANO - Luis VELEZ - Marco LOPEZ

Trombon' :
Danny TIRADO

Guita solo :
Jean TUERNAL

Bas :
Vico CHARLEMAGNE - Alfred ANTOINE

Perkision :
Raymond BOUTRIN - Gérard ROSINE

Con'ga :
Dady PULVAR

Batri :
Romain PALLUDE - Alex BETIS

Chantè :
Jean Paul ALBIN (Polo) - Marius PRIAM - Alex BYLON - Jean Paul POGNON

Lé zalbom - Ritouné - Paj principal