L'Inoubliable PERFECTA

Dépi toujou, dé manifestation climatik ou encô météorologik ka frapé lé zantilles.
Fénomèn' la ke mwen ka prézanté zot ici ya, té ni aussi inportans li dan la Karaïb
di lanné 70 à ...(mwen pé di) jôdi ya, é té kay a classé adan catégori dé périod historik.

An group yo ka krié

LA PERFECTA


té ka fê an "Taba" épi an stil tou a fê nouvo et révolutionnè.
An bann kopin ki rivé ri-doré blazon mizic antillez épi an swing di tout premièr.

Komposé o koumansman épi an majorité moun Robert épi Trinité (nô-est Matinik),
LA PERFECTA ouvê lapôt li a an gran nonb mizicien di diféran orizon.
Cé té ca fos li, surtou épi arivé personalité kon Marco LOPEZ épi famé aksan "chantan" li ya.

Zot pé trouvé an list di certen mizicien ki an jou ou lôt té dan LA PERFECTA,
épi an séleksion di lé méyè zalbom épi des môceaux an Mp3.....Jodi, yo divini trè ra,
é si janmen zot ka trouvé yonn, pa hézité pou achté y, zot kay ni an piès di kolecsion.

Moun laj mwen, sa ki ni di 30 a 40 an (SIC !!), ka sonjé encô, épi yo ka ri-mandé.
Malérezment, group ta la disparet é i minin épi'y lé tradisionnel "LA FOUKA"
é lé zot "RACHE PWEL", pou lésé plas ba sa yo ka ozé krié Zouk épi variant "Love" li.

NB : Mwen pa tradui lé "LA FOUKA" épi "RACHE PWEL". Si zot pas konnet sa, mandé an moun laj mwen pou fe'i épi zot. Zot pa kay dégouté, et zot kay ba mwen nouvel (Zot pé konsommé san modération).
Lé miziciens - Lé zalbom - Paj principal