PREANBUL

An 1993, moman ou Internet té ka koumancé an fwance pou gran piblic, mwen té a Pari, mwen gadé pou paj web ki té ka palé di kréyol .. pa té ni.

Mwen décidé alô di fę an paj web ki té ké présanté sa ki Kréyol. E tou natirelman mwen nomé'y "Premié paj Web an kréyol"

Mwen éséyé fę paj ta la en kréyol kon man té pé.

I pa té kay aktiel "provider" mwen. Jodi jou, ni moun ki ka di mwen :
- Paj web ou cé pa premié paj web an kréyol !
- Sé pa kon sa yo ka ékri kréyol !
- Kréyol nou pa minm ki ta ou !

MWEN SAN FOUTE DI TOU SA !!

Pou koumancé, tout moun pa ka palé minm kréyol, é i za ni sa ki lé ba moun lison kréyol dapré yo.
Moun matinik ka comprann sa moun gwadloup ka di... Ayisien ka comprann sa dominikin ka di !

Ta mwen sé kréyol matinik, si zot pa té rimaké. Pou di zot, moun le nô matinik ni dé expresion kréyol diféran di ta moun le sud.

Alo, an nou rété polémik ta la é kouté mesaj ta la :

"AN NOU FĘ INTERNET PALE KREYOL"

Mwen ka espéré ke zot ké komprann san pwoblem. Dézolé pou moun ki pa ka byin compran'n lang ta la, Moin pé pa tradui lé minm zémotion ta la an francé ou an anglé.

Paj ta la cé ayin ki an paj kiltirel é fraternel, Pa ni ayin épi politic, syndica ou an lot oganisation.

Sé sa mwen té ni a di.
Gedehon

RITOUNE