KARAIB


La Karaib sé an ansam'b de zil (plis ki 60) ki ka étann anlè preske 4000 Km dépi koté Vénézuéla pou rivé bô la Florid.
Tout lé zil ta la ka désiné an ark ki ka fê frontièr pou séparé océan Atlantik é lan mè la Karaib.

I ka komposé de sa yo ka aplé :
- Lé grand zantill : Cuba, Jamaïk, Hayiti, Sin Doming et Porto Rico ... Yo ka reprézanté preske 90% de la Karaib.
- Lé piti zantill : Tout lé piti zil dépi lé Zil Vierj rivé juska la kot Vénézuéla.
- Lé Zil Kaïman

Moin pa détayé tout, selman lé zil la ou i ni an asé gran popilasion ki ka palé kréyol.


 

Cliké assou nom an péyi pou plis détay

NB : lé kat sé ta Bill Gates

ST VINCENT - BARBAD - ST LICI - MATINIK - DOMINIC - GWADLOUP - AYITI

Ritouné